900. výročie vzniku prvej z dvoch Zoborských listín

 

150. výročie prijatia Memoranda národa slovenského

 

100. výročie narodenia Jána Cikkera

Strieborná zberateľská minca nominálnej hodnoty 10 eur

 

Strieborná zberateľská minca nominálnej hodnoty 10 eur

 

Strieborná zberateľská minca nominálnej hodnoty 10 eur

     
26,50 € s DPH
  30,50 € s DPH
  28,50 € s DPH
 
 
 

Pamiatková rezervácia Trnava

Strieborná zberateľská minca nominálnej hodnoty 20 eur

 
60 € s DPH