20. výročie vzniku Národnej banky Slovenska

 

Pamiatková rezervácia Košice

 

300. výročie narodenia Jozefa Karola Hella

Strieborná zberateľská minca nominálnej hodnoty 10 eur

 

Strieborná zberateľská minca nominálnej hodnoty 20 eur

 

Strieborná zberateľská minca nominálnej hodnoty 10 eur

     
29,50 € s DPH
  55 € s DPH
  29 € s DPH
 
 
 

150. výročie založenia Matice slovenskej

Strieborná zberateľská minca nominálnej hodnoty 10 eur

 
27 € s DPH